Veelgestelde vragen

» Coronacrisis

Ik verwacht financiële problemen te krijgen, als gevolg van de coronacrisis. Wat moet ik doen?

 

Antwoord:

Het is een onzekere tijd. Uw inkomen daalt, u krijgt als ZZP-er geen nieuwe opdrachten binnen, of uw toekomst is onzeker als gevolg van de coronacrisis. Daardoor kunt u in de financiële problemen komen, wat gevolgen kan hebben voor de hypotheekbetaling.

 

De verschillende banken werken hard aan oplossingen om u door deze moeilijke tijd heen te helpen. Wij helpen u graag om goede afspraken te maken over de betaling.

 

Het is verstandig om contact met ons op te nemen. Dat kan via telefoonnummer: 033-422 94 11.

Wij bespreken graag met u wat de beste oplossing voor uw situatie is. 

» Hoe kan ik mijn rekeningnummer wijzigen?

 

Bij veel banken kunt u direct online een wijziging van uw rekeningnummer doorgeven. Voor de banken die deze mogelijkheid niet bieden, kunt u gebruikmaken van een mutatieformulier. De formulieren van deze banken vindt u op onze website. Wij kunnen alleen volledig ingevulde formulieren in behandeling nemen. Stuur altijd een kopie van uw identiteitsbewijs en een recent bankafschrift mee.

 

» Kan ik de incassodatum wijzigen?

Het wijzigen van de incassodatum is helaas niet mogelijk. De datum waarop de automatische incasso plaatsvindt, wordt bepaald door uw hypotheekverstrekker.

 

» Hoe kan ik het achterstallige bedrag van mijn hypotheek overmaken?

U kunt dit zelf overmaken naar het rekeningnummer van uw hypotheekverstrekker, onder vermelding van uw hypotheeknummer. Elke hypotheekverstrekker heeft zijn eigen bankrekeningnummer. Bekijk hier het overzicht van betaalgegevens die voor uw hypotheekverstrekker van toepassing zijn.

» Wat is de hoogte van mijn achterstand?

U kunt de actuele hoogte van uw betalingsachterstand bij ons opvragen. Neem daarvoor contact met ons op via telefoonnummer 033 - 422 9411 of per email via info@hypocasso.nl

» Mag ik mijn woning tijdelijk verhuren?

Omdat huurders in ons land goed beschermd worden is een verhuurde woning minder goed verkoopbaar dan een onverhuurde woning. Om die reden is in uw hypotheekvoorwaarden opgenomen dat de hypotheekverstrekker altijd schriftelijk toestemming moet geven voordat u uw woning mag verhuren. De hypotheekverstrekker neemt hierover een besluit op basis van een inschatting van de risico’s. 

 

Verhuurt u zonder toestemming dan houdt u zich niet aan de met u gesloten overeenkomst. Dit kan nadelige gevolgen hebben. Mocht u hier vragen over hebben, neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

 

» Ik heb NHG. Wat nu?

Een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) voldeed op het moment van afsluiten aan de normen voor verantwoord lenen. Toch kunnen zich onverwachte situaties voordoen, waardoor u de maandelijkse hypotheeklasten (tijdelijk) niet meer kunt betalen. NHG biedt dan een vangnet dat u helpt bij betalingsproblemen. 

NHG denkt in zulke situaties met u mee en kijkt samen met uw hypotheekverstrekker of u geholpen kunt worden de hypotheek weer betaalbaar te maken. Zo heeft NHG een Woonlastenfaciliteit die is bedoeld als overbruggingslening voor tijdelijke financieel moeilijke situaties als gevolg van werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, relatiebeëindiging of het overlijden van een partner. Mogelijk kunt u hierdoor uw woning behouden en kan een verkoop met verlies worden voorkomen. Blijkt verkoop uiteindelijk toch de enige optie en is de opbrengst van uw woning lager dan de uitstaande hypotheek? Dan kan NHG u deze restschuld kwijtschelden. 

Wilt u gebruik maken van het vangnet dat NHG biedt? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 033 - 422 9411. U kunt ook contact opnemen met NHG. Meer informatie vindt u hier.  

 

» Wat moet ik doen bij het overlijden van mijn partner of familielid?

Als nabestaande moet u veel regelen wanneer u geconfronteerd wordt met het overlijden van een dierbare. Zo is het bijvoorbeeld belangrijk dat het overlijden wordt gemeld bij uw hypotheekverstrekker. U kunt hiervoor het beste telefonisch contact met ons opnemen. Wij helpen u graag verder. 

 

Veel hypotheekverstrekkers hebben een nabestaandendesk die u kan helpen zaken rondom de hypotheek, zoals wijzigingen in de tenaamstelling of in het rekeningnummer voor incasso, zorgvuldig af te handelen. 

 

Als u een hypotheek heeft met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) dan kunt u bij een overlijden aanspraak maken op de Woonlastenfaciliteit (WLF) om eventuele betalingsproblemen te overbruggen. Als u de woning niet wilt of kunt behouden dan geeft NHG mogelijk recht op kwijtschelding indien er bij verkoop van de woning een restschuld ontstaat

» Bestaat er een mogelijkheid tot uitstel van betaling?

Bij tijdelijke betalingsproblemen is uitstel van betaling in sommige gevallen mogelijk. 

 

Het uitstellen van de betaling van uw hypotheekrente kan gevolgen hebben voor de inkomstenbelasting. Hypotheekrente die u niet betaalt, kunt u immers niet aftrekken. Heeft u na 31 december 2012 een Lineaire of een Annuïteitenhypotheek afgesloten of uw hypotheek verhoogd? Dan loopt u het risico dat u bij een te grote achterstand voor de gehele looptijd uw hypotheekrente niet meer mag aftrekken. Daarom vergt uitstel van betaling een zorgvuldige afweging.

 

U kunt contact met ons opnemen via telefoonnummer 033 - 422 9411 om te kijken of u hiervoor in aanmerking komt en wat voor u de consequenties zijn.

» Hoe kan ik een betalingsregeling treffen?

U kunt daarvoor het beste contact met ons opnemen. Belt u ons dan op telefoonnummer 033 - 422 9411. Wij onderzoeken dan graag samen met u de mogelijkheden voor een gepaste betalingsregeling. 

 

Een betalingsregeling is een goede oplossing bij betalingsproblemen van tijdelijke aard. Bijvoorbeeld als uw inkomen tijdelijk lager is of uw lasten tijdelijk hoger zijn. Om een goed overzicht te hebben van uw financiële mogelijkheden kan het zijn dat u wordt gevraagd een overzicht van inkomsten en uitgaven aan ons te verstrekken. 

» Wat als ik mijn betalingsregeling niet kan nakomen?

Neemt u dan direct contact met ons op via het telefoonnummer 033 - 422 9411. Het kan zijn dat de met u overeengekomen betalingsregeling bij nader inzien toch niet haalbaar is. Bijvoorbeeld omdat uw situatie is gewijzigd. Wij zoeken graag samen met u naar een oplossing die wel haalbaar is. 

 

Als u een hypotheek heeft met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) dan kunt u in een aantal situaties aanspraak maken op de Woonlastenfaciliteit (WLF) om eventuele betalingsproblemen te overbruggen. 

 

Mocht uw besteedbaar inkomen structureel te laag zijn voor een betalingsregeling dan is de verkoop van uw woning mogelijk de meest verstandige optie. Ook daar kunnen wij u bij helpen. Als u NHG heeft, dan heeft u mogelijk recht op kwijtschelding indien er bij verkoop van de woning een restschuld ontstaat.

» Waarom zijn er kosten in rekening gebracht?

Uw hypotheekverstrekker mag kosten in rekening brengen als u een achterstand heeft op uw hypotheektermijnen. Zo berekent uw hypotheekverstrekker over het niet betaalde bedrag wellicht een vertragingsrente of vergoeding. Dit extra bedrag wordt tegelijk afgeschreven met het hypotheekbedrag van de volgende maand.

 

Ook kan uw hypotheekverstrekker incassokosten in rekening brengen. Wij kunnen u precies vertellen wat uw achterstand is en welke kosten er in rekening zijn gebracht. Wij kunnen u ook helpen uw achterstand zo snel mogelijk op te lossen om deze kosten te voorkomen. Neem daarvoor contact met ons op via telefoonnummer 033 – 422 9411.

» Hoeveel vergoeding betaal ik over mijn achterstand?

De vergoeding verschilt per hypotheekverstrekker. Sommige hypotheekverstrekkers hanteren de wettelijke rente. Andere hypotheekverstrekkers hanteren een contractuele rente die is vastgelegd in uw hypotheekovereenkomst. Neem voor meer informatie contact met ons op via telefoonnummer 033 – 422 9411.

» Wat is loonbeslag en hoe kan ik dit voorkomen?

Als u uw financiële verplichtingen niet na kunt komen, proberen wij samen met u naar een oplossing te zoeken. Wanneer gemaakte afspraken keer op keer niet nagekomen worden, of wanneer wij u op geen enkele manier kunnen bereiken, kan er beslag worden gelegd op (een deel van) uw inkomen. Dit houdt in dat de deurwaarder namens uw hypotheekverstrekker via uw werkgever of uitkeringsinstantie een deel van uw inkomen inhoudt. Uw werkgever of uitkeringsinstantie is verplicht hieraan mee te werken. Belangrijk om te weten is dat hier kosten aan zijn verbonden en dat u fors minder te besteden kunt hebben. 

 

Wij raden u aan altijd met ons in contact te blijven om loonbeslag te voorkomen. Probeer in geval van achterstand een betalingsregeling met ons te treffen die u kunt nakomen. Vraag hulp als u er niet op eigen kracht uitkomt. Neem in ieder geval op tijd contact met ons op via telefoonnummer 033 – 422 9411.

» Wat moet ik doen als een schuldeiser beslag op mijn woning heeft gelegd?

Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op via telefoonnummer 033 – 422 9411. Wij zoeken dan samen met u naar de beste oplossing.

 

Als iemand een schuld heeft die niet wordt betaald, kan een schuldeiser besluiten om te proberen deze schuld via een beslag op de woning te incasseren. Dit beslag wordt gelegd door een deurwaarder. In een proces-verbaal beschrijft de deurwaarder onder meer wanneer hij beslag legt, ten laste van wie, op verzoek van wie, welke titel er bestaat om beslag te mogen leggen en waarop beslag wordt gelegd.

 

Dit proces-verbaal wordt vervolgens ingeschreven in de openbare registers (het Kadaster). Uiterlijk drie dagen na deze inschrijving moet een kopie van het proces-verbaal van beslag aan u zijn overhandigd. De hypotheekverstrekker wordt binnen 4 dagen na inschrijving van het beslag in het register geïnformeerd. 

 

De schuldeiser kan er uiteindelijk voor kiezen een executieveiling op te starten. Met de opbrengst van deze veiling wordt eerst de hypotheek afgelost en daarna de openstaande schuld. Een eventueel restant is voor u. Omdat de opbrengst van een executieveiling over het algemeen erg laag is zal er vaak sprake zijn van een restschuld.

» Wat is een volmacht?

In sommige gevallen zal alleen de verkoop van de woning voor een oplossing van uw financiële problemen kunnen zorgen.  Uw hypotheekverstrekker heeft het recht om uw woning openbaar te verkopen. Dit wordt ook wel een executieveiling genoemd. Een veiling brengt minder op dan een reguliere verkoop. Omdat wij de restschuld bij verkoop voor u zo laag mogelijk willen houden, kunt u Hypocasso opdracht geven om uw woning regulier te verkopen. Op deze manier zal de opbrengst van de verkoop hoger zijn. De medewerkers van Hypocasso zijn ervaren en opgeleid om u bij de verkoop van de woning zo goed mogelijk te ondersteunen en te ontzorgen. Zij zullen ervoor zorgen dat uw woning op de beste manier onder de aandacht van potentiële kopers wordt gebracht. 

 

Bij verkoop door Hypocasso dient u een verkoopvolmacht af te geven. Hierin is bijvoorbeeld vastgelegd wat de laagst acceptabele prijs is waartegen de woning verkocht mag worden. Een verkoopvolmacht regelt u bij een notaris. De kosten hiervan worden door Hypocasso voorgeschoten. 

» Ik wil mijn woning verkopen maar ik verwacht een restschuld. Wat nu?

Bij verkoop van de woning kan de opbrengst onvoldoende zijn om de hypotheek volledig af te lossen. U heeft dan een restschuld. 

 

Het is verstandig contact met ons op te nemen nog voordat de koper van uw woning de koopovereenkomst heeft getekend. Dat kan via 

via telefoonnummer 033 – 422 9411. Wij bespreken graag met u wat de beste oplossing voor uw situatie is. 

» Hoe kan ik mijn restschuld terugbetalen?

Als blijkt dat er na verkoop van uw woning een restschuld overblijft, dan kijken we samen met u wat de beste oplossing is voor het aflossen van deze restschuld. In de meeste gevallen volgt een betalingsregeling. Neem contact met ons op via telefoonnummer 033 –422 9411. Als u een inkomsten- en uitgavenformulier invult, kan aan de hand daarvan worden bekeken hoeveel u per maand kunt aflossen.

» Ik heb een klacht over Hypocasso. Naar wie kan ik die sturen?

Het spijt ons dat u een klacht heeft. U mag van ons verwachten dat wij goed en zorgvuldig met u en uw situatie omgaan. We nemen klachten dan ook serieus. U kunt uw klacht via het contactformulier aan ons kenbaar maken. U hoort dan zo snel mogelijk van ons. Bent u niet tevreden met onze reactie dan kunt u uw klacht melden bij het Klachteninstituut financiële dienstverlening (Kifid). Het Kifid bemiddelt bij klachten.